ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Հաշվապահների օգնականն է՝ աշխատավարձերի, արձակուրդների համար տրվող վճարների հաշվարկների, աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի կազմման և վարման գործառույթներում

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Հնարավորություն է տալիս տեղեկատվություն ստանալ ընտրված ամսաթվի կամ ամսվա ընթացքում ուժի մեջ մտնող կամ ուժը կորցնող իրավական ակտերի կամ ակտերում կատարվող փոփոխությունների մասին

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Ներկայացնում է տեղեկություններ պարտադիր վճարների, դրանց վճարման ժամկետների, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունների և դրանց ներկայացման վերջնաժամկետների վերաբերյալ