Ծառայության մասին

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

Աշխատանքային հարաբերությունները հանդիսանում են ցանկացած բիզնեսի առանցքային մաս, որը պահանջում է հատուկ ուշադրություն, հաշվի առնելով օրենսդրությանը հատուկ իրավական պահանջների պարբերաբար իրականացվող փոփոխությունները։

Մենք մշակում ենք ռազմավարություններ՝ ուղղված օրենսդրության համախատասխանեցմանը և աշխատողների պահպանման ապահովմանը, ինչպես նաև կորպորատիվ և մասնավոր շահերի պաշտպանությանը։

ԿԱ՞Ն ՀԱՐՑԵՐ։ ԿԱՊՎԵՔ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՄԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ