Ծառայության մասին

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Օրենսդրական պահանջները կարող են հատուկ լինել ոլորտին, ընկերության իրավակազմակերպական ձևին կամ չափին։
Նման պահանջները ենթակա են պարբերաբար փոփոխման,      իսկ ընկերությունը պարտավոր է հետևել դրանց՝ իրավական պատժամիջոցներից խուսափելու համար։

Մենք կանոնավոր կերպով իրականացնում ենք հետազոտություններ և վերապատրաստումներ՝ իրավական պահանջներից քաջատեղյակ մնալու նպատակով։ Հաճախորդներին խորհրդատվությունը մեր կողմից իրականացվում է իրավական ուղեցույցերի և կորպորատիվ փաստաթղթերի կազման և վերանայման միջոցով։

ԿԱ՞Ն ՀԱՐՑԵՐ։ ԿԱՊՎԵՔ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՄԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ