Ծառայության մասին

Կորպորատիվ իրավունք

I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system.

I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system.

Ինչու դիմել մեզ

Law is complex from a method view point except your activity about corporate business.

Մեր փորձի մասին

Law is complex from a method view point except your activity about corporate business.

Ծառայության մասին

Կորպորատիվ իրավունք

I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system.

I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system.

Ինչու դիմել մեզ

Law is complex from a method view point except your activity about corporate business.

Մեր փորձի մասին

Law is complex from a method view point except your activity about corporate business.

YOUR TRUST IS OUR

#1

PRIORITY

Ծառայության մասին

ՖԻԴԻԿ

FIDIC-ը քաղաքային շինարարության նախագծերի համար պայմանագրերի ստանդարտ ձևերի հավաքածու է, որոնք օգտագործվում են ամբողջ աշխարհում: Այս ստանդարտ ձևերի նպատակն է սահմանել կողմերի միջև պայմանագրային հարաբերությունները և կապալառուի և գործատուի միջև ռիսկերի բաշխումը:Մենք տրամադրում ենք ծառայությունների ամբողջական փաթեթ ենթակառուցվածքային ծրագրերի ոլորտում, որոնք օգտագործում են FIDIC Suit of Contracts-ը՝ սկսած բանակցային գործընթացից, ծրագրի իրականացումից, պայմանագրերի փոփոխություններից և փոփոխման պատվերներից, ինչպես նաև բողոքների լուծման գործընթացում:

ԿԱ՞Ն ՀԱՐՑԵՐ։ ԿԱՊՎԵՔ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՄԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Կորպորատիվ իրավունքը տարածվում է բիզնեսի մի շարք ճյուղերի վրա, ներառյալ ընկերության իրավակազմակերպական ձևը և կառուցվածքը, կառավարման և աշխատանքի եղանակները։

Մենք տրամադրում ենք տվյալ գործառույթների իրականացմանն ուղղված ծառայությունների լիարժեք կազմ, ներառյալ իրավական հետազոտություն և ռիսկերի վերհանում, փաստաթղթերի կազմում և վերանայում, գործարքների կնքում։

Կոմերցիոն կամ բիզնես իրավունքը տարածվում է ապրանքների և ծառայությունների դրամայնացման ողջ գործընթացի վրա՝ կարգավորելով կոմերցիոն գործարքները։

Մենք իրականացնում ենք կոմերցիոն հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն հետևյալ միջոցներով. ռիսկերի գնահատում, բանակցությունների վարում և գործարքի կառուցվածքավորում, պայմանագրերի կազմում և վերանայում։

Օրենսդրական պահանջները կարող են հատուկ լինել ոլորտին, ընկերության իրավակազմակերպական ձևին կամ չափին։ Նման պահանջները ենթակա են պարբերաբար փոփոխման, իսկ ընկերությունը պարտավոր է հետևել դրանց՝ իրավական պատժամիջոցներից խուսափելու համար։Մենք կանոնավոր կերպով իրականացնում ենք հետազոտություններ և վերապատրաստումներ՝ իրավական պահանջներից քաջատեղյակ մնալու նպատակով։ Հաճախորդներին խորհրդատվությունը մեր կողմից իրականացվում է իրավական ուղեցույցերի և կորպորատիվ փաստաթղթերի կազման և վերանայման միջոցով:

Վերակազմակերպումն (միացում, առանձնացում, վերակազմավորում և այլն) իրենից ներկայացնում է գույքի և ընկերությունների համախմբման (բաժանման), ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման գործիք։

Մենք իրականացնում ենք վերակազմակերպումների վերաբերյալ լիարժեք խորհրդատվություն, ներառյալ իրավական ուսումնասիրություն, գործարքների կառուցվածքավորում, բանակցությունների վարում, մրցակցային պահանջներին համապատասխանեցում, պետական և մասնավոր գրանցումներ։

FIDIC-ը քաղաքային շինարարության նախագծերի համար պայմանագրերի ստանդարտ ձևերի հավաքածու է, որոնք օգտագործվում են ամբողջ աշխարհում: Այս ստանդարտ ձևերի նպատակն է սահմանել կողմերի միջև պայմանագրային հարաբերությունները և կապալառուի և գործատուի միջև ռիսկերի բաշխումը:

Մենք տրամադրում ենք ծառայությունների ամբողջական փաթեթ ենթակառուցվածքային ծրագրերի ոլորտում, որոնք օգտագործում են FIDIC Suit of Contracts-ը՝ սկսած բանակցային գործընթացից, ծրագրի իրականացումից, պայմանագրերի փոփոխություններից և փոփոխման պատվերներից, ինչպես նաև բողոքների լուծման գործընթացում:

Միջազգային արբիտրաժը հանդիսանում է միջազգային վեճերի կարգավորման ավելի արագ և մատչելի այլընտրանք տեղական դատավարությանը։

Մենք հաճախորդներին տրամադրում ենք հասանելիություն մի շարք օրենսդրություններում գործող մեր գործընկերային ցանցին՝ լավագույնս լուծելու վերջիններիս միջազգային վեճերը։

Ուղղակի և անուղղակի ներդրումները կարգավորվում են օրենքի մի շարք ճյուղերով՝ ազգային օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով։

Մենք տրամադրում ենք ներդրումների հետ կապված լիարժեք իրավական լուծումներ, ուսումնասիրությունից և կառուցվածքավորումից մինչև օրենսդրությանը համապատասխանեցում և ներդրման ավարտ։

Աշխատանքային հարաբերությունները հանդիսանում են ցանկացած բիզնեսի առանցքային մաս, որը պահանջում է հատուկ ուշադրություն, հաշվի առնելով օրենսդրությանը հատուկ իրավական պահանջների պարբերաբար իրականացվող փոփոխությունները։

Մենք մշակում ենք ռազմավարություններ՝ ուղղված օրենսդրության համախատասխանեցմանը և աշխատողների պահպանման ապահովմանը, ինչպես նաև կորպորատիվ և մասնավոր շահերի պաշտպանությանը։

Մտավոր սեփականությունը հանդիսանում է ժամանակակից բիզնեսի անբաժանելի մաս որը չի կարող թերագնահատվել, հատկապես նորարարության ոլորտում գործող ընկերությունների դեպքում։

Մեր մասնագետներն աջակցում են հաճախորդներին մտավոր սեփականության իրավունքների ձեռքբերման, պաշտպանության, կիրառման, օգտագործման և փոխանցման հարցում՝ ինչպես ներօրենսդրական դաշտում, այնպես էլ խաչվող օրենսդրությունների շրջանակներում։

Միջազգային առևտուրը կարգավորում է ինչպես տեղական օրենսդրությամբ, այնպես էլ միջազգային պայմանագրերով և այնպիսի կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպությունը, Եվրասիական Տնտեսական Միությունը, Հյուսիսամերիկյան Ազատ Առևտրի Ասոցիացիան, Հարավասյական Ազատ Առևտրի Պայմանագիրը և այլն։

Միջազգային առևտրի վերաբերյալ մեր խորհրդատվությունը ներառում է հետևյալը. կիրառվող իրավունքի ուսումնասիրություն, պայմանների վերաբերյալ բանակցությունների վարում, պայմանագրի մշակում և կիրառում։

Ծառայության մասին

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մտավոր սեփականությունը հանդիսանում է ժամանակակից բիզնեսի անբաժանելի մաս որը չի կարող թերագնահատվել, հատկապես նորարարության ոլորտում գործող ընկերությունների դեպքում։

Մեր մասնագետներն աջակցում են հաճախորդներին մտավոր սեփականության իրավունքների ձեռքբերման, պաշտպանության, կիրառման, օգտագործման և փոխանցման հարցում՝ ինչպես ներօրենսդրական դաշտում, այնպես էլ խաչվող օրենսդրությունների շրջանակներում։

ԿԱ՞Ն ՀԱՐՑԵՐ։ ԿԱՊՎԵՔ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՄԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ